כיצד נלמדת שיטת הפוריות הטבעית?

שיטת הפוריות הטבעית נלמדת במסגרת הדרכה אישית בין אם במסגרת פרטנית, ובין אם במסגרת קבוצתית.

לימוד השיטה מתבצע בשלבים ועם הנחיות ברורות על מנת לרכוש את מיומנות המעקב העצמי. ישנה חשיבות עצומה לתרגול מיד עם תחילת הלימוד, אך ישנן נשים אשר מעדיפות קודם להתבונן אחר תהליך למידה, ורק לאחר מכן להתנסות בעצמן- כמו למשל נשים אשר מתלבטות בנוגע להמשך שימוש בגלולה למניעת הריון, ומעונינות לראות כיצד השיטה עובדת.

לאחר שכל תלמידה מתחילה לתרגל ולתעד את תוצאות המעקב האישי שלה- מתחיל השלב של השני של לימוד פענוח הטבלה,הבנת החוקים השונים והשילוב ביניהם על מנת לקבוע את תחילתה וסיומה של התקופה הפוריה.

הלמידה כרוכה בתירגול ופענוח של טבלאות רבות המדגימות מצבי פוריות שונים.

בד בבד עם למידת השיטה- ישנה גם התיחסות והקשבה לתחושות העולות כתוצאה מהמעקב האישי.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.