נשים עם מחזור לא סדיר

כן, כיון שהשיטה אינה מסתמכת על חישובי ימים (להבדיל משיטת "הימים הבטוחים"), אלא על מעקב יום-יומי וזיהוי תחילתה וסיומה של התקופה הפוריה.

מחזור שאינו סדיר נובע מביוץ המתרחש באופן לא סדיר.

כיון שמטרת המעקב אינה לזהות "את הביוץ עצמו", אלא את תחילת התקופה הפוריה ואת סיומה – אין משמעות לכך שהביוץ אינו סדיר !

הנסיון מראה כי באופן מענין, עצם המעקב ומתן תשומת לב והקשבה למחזוריות עשויה להביא להסדרתו !

דומה הדבר לתירגול מדיטציית "ויפאסאנה": כאשר אדם מתבונן על התהליכים המתרחשים בגופו, הוא מגלה כי ביכולתו להשפיע עליהם מעצם היותו מתבונן ועוקב אחריהם !

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.