האם שיטת הפוריות הטבעית מתאימה גם לנשים מניקות?

כן. נכון שההנקה עשויה לדחוק/לעכב את הביוץ במס' חודשים, אך ההנקה אינה יעילה כאמצעי מניעה !
לאחר הלידה, ובמהלך תקופת ההנקה, תצפי להתרחשות הביוץ הראשון, ורק לאחריו להופעתה של הווסת הראשונה שלאחר הלידה.
כיון ששיטת הפוריות הטבעית מבוססת על זיהוייה של תחילת התקופה הפוריה – אשר רק במהלכה מתרחש הביוץ – תוכלי לדעת מתי את מתקרבת לביוץ הראשון שלך שלאחר הלידה, מס' ימים ולעיתים שבועות – בטרם הביוץ יתרחש !חשוב לציין כי לתקופת ההנקה ישנם כללים ייחודיים, על כן אישה מניקה אשר לומדת את השיטה – תלמד קודם את הכללים המתאימים לתק' ההנקה, ולאחר שמחזור הווסת שלה יתייצב ויחזור לסידרו – יילמדו הכללים המתאימים לנשים שאינן מניקות.

נשים עם מחזור לא סדיר

כן, כיון שהשיטה אינה מסתמכת על חישובי ימים (להבדיל משיטת "הימים הבטוחים"), אלא על מעקב יום-יומי וזיהוי תחילתה וסיומה של התקופה הפוריה.

מחזור שאינו סדיר נובע מביוץ המתרחש באופן לא סדיר.

כיון שמטרת המעקב אינה לזהות "את הביוץ עצמו", אלא את תחילת התקופה הפוריה ואת סיומה – אין משמעות לכך שהביוץ אינו סדיר !

הנסיון מראה כי באופן מענין, עצם המעקב ומתן תשומת לב והקשבה למחזוריות עשויה להביא להסדרתו !

דומה הדבר לתירגול מדיטציית "ויפאסאנה": כאשר אדם מתבונן על התהליכים המתרחשים בגופו, הוא מגלה כי ביכולתו להשפיע עליהם מעצם היותו מתבונן ועוקב אחריהם !