האם אפשר להשתמש בשיטת הפוריות הטבעית כבר בתקופת הלמידה?

לא.מאחר ונדרש תהליך של הבנת כל החומר התאורטי שנלמד בקורס בד בבד עם התנסות הדרגתית בביצוע הבדיקות הנדרשות לאיסוף נתוני הפוריות (מדידת חום, בדיקת הפרשות, בחינת השינויים בצוואר הרחם).

איסוף נתוני הבדיקות מלווה בתעוד יומיומי בטבלת המעקב וכן בלימוד יישום ופיענוח נכון לפי חוקי השיטה.

הרכישה ההדרגתית של המיומנויות הנדרשות לשימוש נכון יעיל ומספק בשיטת המודעות לפוריות אינה מאפשרת את יישומה תוך כדי תקופת הלימוד שלה.

מהו משך הזמן שנדרש על מנת ללמוד את שיטת הפוריות הטבעית?

משך הזמן הנדרש ללימוד הוא מספר חודשים, והוא מתחלק לשניים: שלושת החודשים הראשונים מוקדשים ללימוד השיטה במסגרת הדרכה אישית, ניהול מעקב אישי נכון, תיעוד הנתונים ותרגול פענוח הטבלה האישית וטבלאות תרגול נוספות.

לאחר מכן אנו ממליצות על לפחות עוד 2-3 חודשי תירגול ללא שימוש במידע המתקבל – בכדי לרכוש אמון וביטחון בשיטה.

סה"כ מדובר על תקופה של כחצי שנה, אשר אנו מגדירות אותה כ"תקופת הלמידה".

בדיוק כמו שלימוד נהיגה כרוך במס' חודשי לימוד במסגרת הדרכה, ורק לאחר מכן התחלת נהיגה באופן עצמאי !

קיצורי דרך מתאימים לאחר שמכירים את הדרך הראשית על בוריה !