יתרונות השימוש ב iFAM

♥ בקרה וויסות ילודה ללא שימוש בהורמונים והתקנים

♥ ללא תופעות לוואי

♥ אין השפעה על מחזור הפוריות הטבעי

♥ הכרות טובה עם גופך ומחזור הפוריות הטבעי שלך

♥ אחריות משותפת של שני בני הזוג

♥ עלות נמוכה יחסית לכל אמצעי המניעה האחרים

♥ מתאימה לזוגות שעבורם שימוש באמצעי מניעה אסור מטעמי דת

♥ ניתן להשתמש בידע גם לשם השגת הריון מתוכנן

♥ אין צורך בביקור רופא לשם התחלה או סיום שימוש בשיטה (בדיקה שיגרתית מומלצת לפחות פעם בשנה)

Comments are closed.