האם אפשר להשתמש בשיטת הפוריות הטבעית כבר בתקופת הלמידה?

לא. מאחר ונדרש תהליך של הבנת כל החומר התאורטי שנלמד בקורס בד בבד עם התנסות הדרגתית בביצוע הבדיקות הנדרשות לאיסוף נתוני הפוריות (מדידת חום, בדיקת הפרשות, בחינת השינויים בצוואר הרחם).

איסוף נתוני הבדיקות מלווה בתעוד יומיומי בטבלת המעקב וכן בלימוד יישום ופיענוח נכון לפי חוקי השיטה.

הרכישה ההדרגתית של המיומנויות הנדרשות לשימוש נכון יעיל ומספק בשיטת המודעות לפוריות אינה מאפשרת את יישומה תוך כדי תקופת הלימוד שלה.

Comments are closed.