ומה לגבי נשים עם מחזור לא סדיר?

כמובן! כיון שהשיטה אינה מסתמכת על חישובי ימים (להבדיל משיטת "הימים הבטוחים"), אלא על מעקב יום-יומי וזיהוי תחילתה וסיומה של התקופה הפוריה.

מחזור שאינו סדיר נובע מביוץ המתרחש באופן לא סדיר. כיון שמטרת המעקב אינה לזהות "את הביוץ עצמו", אלא את תחילתה וסיומה של התקופה הפוריה – אין משמעות לכך שהביוץ אינו סדיר.

הנסיון מראה כי עצם המעקב ומתן תשומת לב והקשבה למחזוריות עשויה להשפיע באופן חיובי על הסדרתו !

דומה הדבר לתירגול מדיטציית "ויפאסאנה": כאשר אדם מתבונן על התהליכים המתרחשים בגופו, הוא מגלה כי ביכולתו להשפיע עליהם מעצם היותו מתבונן ועוקב אחריהם !

Comments are closed.